Korea - Version : 8.20

Recommended Summoner Spells

Pick Rate Win Rate
89.18% 305 44.59%
7.89% 27 51.85%

Recommended Skill Builds

Pick Rate Win Rate Learn more
  • Q
  • E
  • W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Q W E Q Q R Q E Phosphorus BombQ E R E Gatling GunE W W
35.19% 57 68.42%

Recommended Item Builds

Pick Rate Win Rate Learn more
Starter Items
69.07% 230 44.35%
19.82% 66 46.97%
Recommended Builds
39.74% 62 59.68%
9.62% 15 46.67%
4.49% 7 85.71%
3.85% 6 66.67%
3.85% 6 83.33%
Boots
95.11% 311 47.59%
2.14% 7 42.86%
1.22% 4 50%
/
%
Bottom Corki Win Rate
/
%
Bottom Corki Pick Rate
Corki Win Rate by Game Length